Lind

 kariera spam@spam.de lind-slovakia.sk +421 (0) 45 555 00 58


Duálne vzdelávanie

 

Spoločnosť LIND MOBLER SLOVAKIA v spolupráci so Strednou odbornou školou drevárskou vo Zvolene ponúka deviatakom možnosť zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania v odbore čalunník, v ktorom sa počas troch rokov vyučia remeslu v moderných podmienkach priamo vo výrobných priestoroch budúceho zamestnávateľa.

 

Absolventi duálneho vzdelávania v odbore čalúnnik sú po trojročnom dennom štúdiu schopní vykonávať kvalifikované pracovné činnosti v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác, čalúnenia dopravných prostriedkov v sériovej alebo individuálnej výrobe. Štúdium na SOŠ Drevárskej vo Zvolene študenti ukončujú záverečnou skúškou a získavajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

 

 

 

BENEFITY, KTORÉ ŠTUDENTOM PONÚKAME:

Všetky dôležité informácie nájdete na https://sosdrev.edupage.org/ 

 

 

 


Chcem sa zapojiť do duálneho vzdelávania!
  1. (*) = povinné